תודה רבה!

על השקעת המחשבה, התרומה לקהילת היולדות ולפרספקטיבה שיכולה להתפתח בראיית הצורך של סביבה תומכת בלידה לנשים וילודים...

זה יהיה נהדר אם תסכימי לשתף את האתר בכל פלטפורמה או דרך שנראית לך... בתודה! דקל