סלון בית ירושלים
בית
תכנית חדרי לידה ברזילי אשקלון
בית חולים
יהודה_הלוי_9_בית_מזרחי__בית_חולים_פרויד_לשעברהאדריכל_-_מגידוביץ,_1978,_אוסף_וילי_פולנדר,_באדיבות_הארכיון_העירוני_של_עיריית_תא-יפו
בית יולדות היסטורי
birthing-room-resized.
מרכז לידה עצמאי פעיל
ג'אהרה דולה לוגו
מרכז לידה עצמאי שנסגר